MODERNISM
モダニズム
 
 
 COLLECTION
コレクション
 
  とてもモダンなデザイン
のシリーズで、今までの
ジュエリーデザインの概
念を覆す独創性に富んだ
楽しいコレクションです。
 
 
   
   
SAPPORO TOKYO  NAGOYA  OSAKA  HIROSIMA FUKUOKA   OKINAWA  PARIS  MILANO  BANGKOK HONGKONG 

Copyright (C) 2011 Copyrights ANODE RAYS CO.,LTD. All Rights Reserved.